Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13676
Title: Het bewijs van betaling en de vraag of een verbintenis uit eenzijdige wilsuiting beschouwd kan worden als oneigenlijk contract
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (23), p. 1033-1036
Abstract: Krachtens art. 1348, tweede lid, 1° BW zijn de regels betreffende het bewijs met geschrift niet van toepassing op verbintenissen ontstaan uit oneigenlijke contracten. Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van deze wetsbepaling, die dan ook niet van toepassing is op het bewijs van de betaling krachtens een eenzijdige belofte.
Keywords: Verbintenis; Eenzijdige wilsuiting; Bewijs; Niet toepasselijkheid van regels betreffende bewijs van oneigenlijke contracten
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13676
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
http___80.65.129.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE104.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 27, 2022

Download(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.