Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13870
Title: Diversiteit in het nieuwe arbeidsbestel: Schipperen tussen kritische analyse en pragmatiek
Authors: ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2012
Publisher: ACV
Source: Vlaams ACV congres 2013: Banen van de toekomst, p. 42-47
Abstract: Diversiteit is in het laatste decennium steeds meer ingeburgerd in België. Waar men tot kort het voornamelijk had over kansengroepen en hun evenredige arbeidsdeelname, spreekt men vandaag steeds vaker over diversiteit, diversiteitsmanagement, -beleid, -plannen, -consulenten, -prijzen en -labels. De populariteit van de term getuigt van een zekere consensus dat diversiteit, als idee, een legitieme plaats heeft verworven in het hedendaagse debat rond de toekomst van werk. Ondanks deze terminologische eensgezindheid blijven achter diversiteit tegenstrijdige belangen schuilen. Diversiteit maakt immers haar entree precies op een moment dat de instituties die de Belgische arbeidverhoudingen historisch gekenmerkt hebben fundamenteel ter sprake staan. De rollen van vakbonden, werkgeversorganisaties, de overheid en individuen alsook hun onderlinge (machts)relaties worden hertekend. Het concept diversiteit moet dan ook worden begrepen in het kader van de transitie naar een sociaal model en een arbeidsmarktbeleid dat meer de nadruk legt op activering dan op bescherming, van ‘welfare’ naar ‘workfare’. In deze bijdrage reflecteer ik over hoe diversiteit zich in deze veranderende context ent en, omgekeerd, hoe dit concept kan worden gebruikt om de arbeidsverhoudingen van de toekomst vorm te geven.
Keywords: diversiteit; vakbonden; activering; machtsrelaties
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13870
Category: B3
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.