Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13898
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBAEKELAND, Christophe-
dc.contributor.authorDebois, Pascaline-
dc.date.accessioned2012-08-27T12:53:12Z-
dc.date.available2012-08-27T12:53:12Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationLe Droit des affaires, 2012 (2), p. 151-176-
dc.identifier.issn0768-2972-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13898-
dc.description.abstractMet zijn beschikking van 16 maart 2011 oordeelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van Doornik, zetelend zoals in kortgeding, dat een « sweepstake » een verboden handelspraktijk uitmaakt. Bijgevolg beveelt hij de staking van deze marketingpraktijk in hoofde van verweerster. Deze beschikking is om tal van redenen interessant om nader te analyseren. Zo waren er enkele grensoverschrijdende elementen aanwezig, waardoor de vraag rijst of de Voorzitter in casu wel bevoegd was om zich uit te spreken over deze zaak. Ook vragen we ons af of de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (ROH) toestaat of een Federale Overheidsdienst wel kan optreden op verzoek van een consumentenorganisatie. Het zwaartepunt van deze bijdrage ligt echter in een onderzoek naar de juridische identificatie van de « sweepstake ». Wanneer spreken we juist van een « sweepstake », en is dit een oneerlijke handelspraktijk in abstracto of moet haar ongeoorloofd karakter steeds in concreto worden vastgesteld?-
dc.language.isofr-
dc.title“La position du “sweepstake” dans le commerce: une pratique commerciale déloyale ?”-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage176-
dc.identifier.issue2-
dc.identifier.spage151-
dc.identifier.volume2012-
local.bibliographicCitation.jcatA1-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedArticle-
dc.bibliographicCitation.oldjcatA2-
local.identifier.vabbc:vabb:340345-
item.fulltextWith Fulltext-
item.validationvabb 2014-
item.contributorDebois, Pascaline-
item.contributorBAEKELAND, Christophe-
item.fullcitationBAEKELAND, Christophe & Debois, Pascaline (2012) “La position du “sweepstake” dans le commerce: une pratique commerciale déloyale ?”. In: Le Droit des affaires, 2012 (2), p. 151-176.-
item.accessRightsRestricted Access-
crisitem.journal.issn0768-2972-
Appears in Collections:Research publications
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bijdrage Sweepstake.pdf
  Restricted Access
573.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Page view(s)

8
checked on Jul 1, 2022

Download(s)

6
checked on Jul 1, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.