Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13919
Title: Ontwerpen voor iedereen: integraal en inclusief
Authors: FROYEN, Hubert 
Asaert, Carl
Dujardin, Marc
HERSSENS, Jasmien 
Issue Date: 2006
Publisher: Ministerie voor gelijke kansen, Vlaanderen
Abstract: Ontwerpen voor iedereen" is een zeer brede benadering van het begrip "TOEGANKELIJKHEID". Het vertrekt niet van de bijzondere aanpassingen voor kleine doelgroepen met specifieke noden maar het resultaat dient iedereen die actief aan het maatschappelijk leven deelneemt. Als het vorm geven van buiten- en binnenruimte steeds vanuit deze gedachte zou kunnen vertrekken, vermijden we in de toekomst nog situaties waarin handicaps of beperkingen tot uiting kunnen komen. Universal Design is ook wel gekend als Design for All, Barrier Free Design of Inclusive Design. Het beklemtoont een inclusieve en integrale benadering bij het ontwerpen van nieuwe ruimten, diensten en producten. Concreet betekent dit dat van bij aanvang van het besluit- en vormingsproces deze vraag voorop moet staan: Hoe kan een product, een grafische boodschap, een gebouw of een publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke groep gebruikers?
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13919
Category: B3
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

40
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.