Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14122
Title: De invloed van cadmium als verontreinigende stof en andere factoren op de waarde van landbouwgrond in de Belgische Kempen
Authors: HOOGMARTENS, Rob 
Advisors: THEWYS, Theo
SCHREURS, Eloi
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De cadmiumverontreiniging in de Vlaamse NoorderKempen is het onderwerp van de masterproef. De twee maatstaven waarmee de verontreiniging voorgesteld wordt, zijn cadmiumconcentratie en afstand tot de fabriek. De invloed van deze variabelen op de prijs van landbouwgrond wordt nagegaan met behulp van een hedonistische prijsanalyse. Aangezien deze methode uitgewerkt wordt door middel van een regressieanalyse, worden er ook andere variabelen in de regressie opgenomen. Uiteindelijk blijken enkel de numerieke variabelen oppervlakte en bevolkingsdruk een significante invloed te hebben op de geïnflateerde prijs per m² landbouwgrond. De prijs per m² neemt met 1% af wanneer de oppervlakte met één hectare toeneemt. Wanneer de bevolkingsdruk met één eenheid toeneemt, neemt de prijs per m² toe met 0,0235%. De prijzen van veengrond en antropogene grond blijken significant te verschillen van de prijs van droge zandgrond. De prijzen in 2005 en 2009 lagen tenslotte significant lager dan in 2011.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14122
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07253972011589.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.