Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14814
Title: Duurzaam bouwen en wonen
Authors: VERBEECK, Griet 
Vandevyvere, Han
Issue Date: 2013
Publisher: Acco Uitgeverij
Source: Duflou, Joost (Ed.). Duurzame ontwikkeling. Een multidisciplinaire visie, p. 141-174
Abstract: Duurzaamheid is een thema van algemeen belang. Vanuit een maatschappelijke onderstroom via een politiek niveau beïnvloedt de duurzaamheidsproblematiek in toenemende mate onze dagelijkse activiteiten. De invulling van het begrip ‘duurzaamheid’ is evenwel zeker niet eenduidig: verschillende wetenschappelijke disciplines benadrukken andere dimensies. Aandacht voor duurzaamheid is in een universitaire omgeving dan ook niet gebundeld in één enkele onderzoeksgroep, maar kan worden gesitueerd in een uitgebreide lijst van departementen en onderzoekscentra, verdeeld over de verschillende faculteiten van een generische universiteit. In dit boek worden de sociale, economische en ecologische dimensies van duurzaamheid belicht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Naast een situering van het begrip duurzaamheid en een sociologische en juridische visie op het onderwerp, wordt daarbij aandacht besteed aan de impact en opportuniteiten verbonden aan belangrijke activiteiten in onze dagelijkse realiteit zoals bouwen en wonen, voedselproductie, transport, productontwikkeling, energieproductie en industriële processen. Gezien de wereldwijde aandacht voor de mogelijke gevolgen van een klimaatswijziging en de voortdurende polemiek rond een wetenschappelijke bewijsvoering, wordt aan dit thema een afzonderlijke verhandeling gewijd. Vanuit het LEUVENS ONDERZOEKSNETWERK DUURZAME ONTWIKKELING (LONDO) willen de auteurs een holistisch, genuanceerd beeld schetsen van de duurzaamheidproblematiek. Ze willen een inzicht bieden in manier waarop de verschillende wetenschappelijke disciplines kunnen bijdragen tot een duurzame samenleving.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14814
ISBN: 9789033491719
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

48
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.