Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15009
Title: Normalisering van de ambtelijke status: een rechtsvergelijkende kijk op de Nederlandse situatie
Authors: DECKERS, Karen 
DE BECKER, Alexander 
Issue Date: 2013
Source: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2013 (4), p. 5-11
Abstract: De normalisering van de arbeidsrelaties in de publieke sector in Nederland vergeleken met de 'Scandinavische voorbeelden' (Zweden en Denemarken).
The article deals with the concept of harmonisation of the legal status of Dutch officials from a comparative perspective (with Denmark and Sweden).
Keywords: Bestuursrecht; rechtsvergelijking; ambtenarenrecht; arbeidsrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15009
ISSN: 1876-0465
Rights: Tijdschrift voor Recht en Arbeid
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2015
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.