Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16619
Title: Lokale klachtenbehandeling in Vlaanderen: Implementatie en organisatie
Authors: HENNAU, Sofie 
ACKAERT, Johan 
Issue Date: 2013
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Dit onderzoeksrapport behandelt één welbepaalde vernieuwing van het Gemeentedecreet: de verplichte invoering van het systeem van klachtenbehandeling in de Vlaamse lokale besturen en de mogelijkheid om een ombudsdienst in te richten in de gemeente. Concreet wordt zowel de implementatie als de organisatie van klachtenbehandeling in de Vlaamse lokale besturen in kaart gebracht. Hiervoor baseren we ons op een enquête die we voorlegden aan de gemeentesecretarissen in de zomer van 2012.
Keywords: Gemeentedecreet; klachtenbehandeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16619
Link to publication: http://www.steunpuntbov.be/ned/publicaties/index.php
Rights: Copyright © KU Leuven.
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.