Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16779
Title: De afschaffing van de Nederlandse keuzeregeling: een goede zaak voor de Belg die in Nederland werkt
Authors: NIESTEN, Hannelore 
Issue Date: 2014
Source: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (460), p. 376-398
Abstract: Voor Belgische rijksinwoners kan het in bepaalde omstandigheden fiscaal en financieel voordelig zijn om voor de heffing van de inkomstenbelasting ook als inwoner van Nederland te worden aangemerkt. De keuzeregeling, zoals vervat in artikel 2.5 van de Nederlandse inkomstenbelastingwet, biedt hun deze mogelijkheid. Belgische rijksinwoners, die inkomsten uit Nederland verkrijgen en van de keuzeregeling gebruik maken, kunnen bepaalde aftrekposten (zoals bv. de hypotheekrenteaftrek van het in BelgiĆ« gelegen hoofdverblijf) verkrijgen in Nederland. De Nederlandse belastbare grondslag wordt hierdoor lager met als gevolg dat men minder belastingen betaalt. Op Europeesrechtelijk vlak ligt de Nederlandse keuzeregeling al sinds de invoering onder vuur. Gelet op een aantal recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft het Nederlandse kabinet in navolging van twee beleidsbesluiten een nieuwe regeling in het Belastingplan 2014 in het leven geroepen voor een beperkte groep kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014 zijn daarmee de wijzigingen omtrent het keuzerecht definitief. Dat betekent dat voortaan alleen buitenlandse belastingplichtigen die ten minste 90% van hun inkomen in Nederland verdienen in aanmerking komen voor persoonlijke aftrekposten, waartoe ook de hypotheekrenteaftrek behoort. De nieuwe regeling zal op 1 januari 2015 in werking treden waardoor de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen in de prullenmand verdwijnt. Deze bijdrage onderzoekt of de nieuwe Nederlandse regeling voor de Belgische rijksinwoner die in Nederland werkt, deugt.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16779
ISSN: 2031-8219
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (1).pdf
  Restricted Access
353.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 26, 2022

Download(s)

6
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.