Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17438
Title: Het juiste type kolk op de juiste plaats
Authors: FREDERICKX, Florian 
Vancamp, Ludovic
Advisors: BOLLEN, Carlo
FRANCKEN, Wendy
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Via deze masterproef willen we de huidige problematiek rond kolken (straat-, trottoir- en combinatiekolken) in kaart brengen. Kolken vormen een toegang tot het onderliggend rioleringsstelsel, zo zorgen ze ervoor dat het water opgevangen wordt en efficiënt kan afgevoerd worden. Een slechte werking van de kolken resulteert in tal van problemen waaronder water op straat. Deze gevolgen kunnen niet alleen een gevaar voor de weggebruikers betekenen, ze kunnen ook een negatieve impact op de verkeersstroom uitoefenen. Wat betreft de Vlaamse kolken is er tot op heden nog maar weinig onderzoek uitgevoerd. Vele beslissingen omtrent kolken worden genomen op basis van ervaring en repetitie. Om de problematiek rond kolken in kaart te brengen wordt er een literatuurstudie uitgevoerd. Daarnaast kijken we ook naar de systemen die onze buurlanden hanteren. Verder worden er ook twee case studies van steden uitgewerkt, Bilzen en Aalst. Er worden ook plaatsbezoeken uitgevoerd, zodat de problemen visueel vastgesteld en geanalyseerd kunnen worden. Ook wordt er gepolst naar de ervaringen van producenten, rioolbeheerders en reinigingsbedrijven. Door het vaststellen en analyseren van de problemen, beogen we een vergelijkende studie op te stellen met voor- en nadelen van de verschillende systemen. Dit om vervolgens richtlijnen op te stellen zodat de juiste kolken op de juiste plaats gebruikt kunnen worden. Tijdens dit onderzoek worden we begeleid door onze promotoren: ir. Liesbeth Theunis, mevr. Wendy Francken en ir. Carlo Bollen.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17438
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12351662013H61.pdf5.79 MBAdobe PDFView/Open
12351662013H61p.pdf479.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

44
checked on May 22, 2022

Download(s)

40
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.