Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17439
Title: Technische analyse houtskeletbouw: aanzet, horizontale en verticale stabiliteit, funderingsvoordelen en EPB
Authors: Kilic, Oguz
Kilic, Cengizhan
Advisors: VAN ZEGBROECK, Bart
COLSON, Margo
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In drie delen wordt in deze thesis enerzijds de lezer meer informatie verschaft over de methodes en manieren van funderingsaanzet van houtskeletbouw en anderzijds ook een idee gegeven van de impact van het kleiner eigengewicht van deze constructie. Hiertoe worden in deel 1 de mogelijke manieren en materialen van het aanzetten van HSB elementen besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van wrijvingsproeven, uittrekproeven en berekeningen. Ook wordt gecontroleerd of de bouwknopen EPB-aanvaard zijn. In deel 2 beschouwt men als fundering een prefab strookfundering, hierbij wordt dit principe technisch uitgelegd en onderzoekt men de differentiële zettingen aan de hand van een lastendaling. Tevens wordt de Umax-waarde van het HSB vloerelement gecontroleerd. Het lichtgewicht van HSB maakt dat de fundering kleiner gedimensioneerd kan worden en er gebouwd kan worden op bouwgronden die minder draagkrachtig zijn. Dit wordt in deel 3 behandeld met behulp van geprogrammeerde spreadsheets die het gewicht en de funderingsafmetingen voor strook- en plaatfunderingen met een gegeven sondering automatisch berekenen. Als resultaat vormt deel 1 een catalogus voor de verschillende aanzetmethodes en 'materialen. Deel 2 is een handleiding voor het bouwen op prefab funderingsbalken. Ook worden hier de differentiële zettingen in kaart gebracht en bekijkt men de invloed ervan op woningen in houtskeletbouw. Het concreet funderingsverschil tussen houtskeletbouw en traditionele woningen wordt tot slot in deel 3 becijferd en procentueel uitgedrukt.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17439
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12353872013H61.pdf9.54 MBAdobe PDFView/Open
12353872013H61p.pdf219.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

236
checked on May 26, 2022

Download(s)

230
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.