Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17458
Title: Demand-side management op woning- en wijkniveau
Authors: Diraä, Rachid
Swerts, Gaëtan
Advisors: VANDENSANDE, Geert
SALMON, Bart
ELSEN, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: i-NET doet onderzoek naar elektrische energie, smart- en microgrids, power-quality en decentraal energiebeheer. Nieuwe technologiëen voor het genereren van hernieuwbare energie en het toenemend verbruik maken het vinden van evenwicht op het elektriciteitsnet almaar moeilijker. De tot nog toe gebruiktetechnieken, die voornamelijk productie regelen, zullen in de toekomst niet meer volstaan. Deze masterproef onderzoekt residentieel demand side management, dat de energievraag van apparaten zo veel mogelijk afstemt op de actuele elektriciteitsproductie. Dit gebeurt door het energieverbruik zorgvuldig in te plannen en zo een bijdrage te leveren aan het evenwicht tussen totale productie en verbruik. Een eerste luik is een literatuurstudie om de kennis over demand side management te verdiepen en de stand van de technologie te kennen. Hieruit blijkt de technologie nog niet klaar om op grote schaal te worden uitgerold. Er wordt gezocht naar methodes om de technologie vlotter inzetbaar te maken. Een tweede deel omvat de bouw van een proefopstelling om onderzoek naar demand side management binnen i-NET te ondersteunen. Hiermee kan het energieverbruik van een modelwoning uit het elektriciteitsnet worden onttrokken. Met de gerealiseerde opstelling kan later de invloed van verschillende vormen demand side management (o.a. periodieke tarifering, prijssignalen, marktprogramma's,...) op een energieprofiel van een woning of wijk worden onderzocht.
Notes: master in de industriële wetenschappen: energie-automatisering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17458
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12356312013H54.pdf13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 17, 2022

Download(s)

4
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.