Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17468
Title: Ontwikkeling van een ventilatietoestel met passieve en actieve warmteterugwinning
Authors: Palmers, Yves
Advisors: ROGIERS, Frederik
VANHAEREN, Guy
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Condenscontrol, een bedrijf dat zwembadluchtdrogers en warmtepompen maakt, wil zijn markt uitbreiden met een ventilatietoestel dat een warmtepomp combineert met balansventilatie. Immers, de regelgeving voor energieprestatie en binnenklimaat (EPB) legt almaar strengere eisen op aan gebouwen op vlak van energieverbruik en ventilatie. Zodoende heeft dit type product veel potentieel. Deze masterproef heeft als doel om dit toestel te ontwikkelen vertrekkende van standaard componenten. Het toestel moet uit de vervuilde afvoerlucht warmte onttrekken om de verse aanvoerlucht op te warmen met een ventilatiedebiet van 1000 m³/h. De warmteterugwinning gebeurt eerst passief met een kruiswarmtewisselaar, waarna de warmtepomp de restwarmte actief terugwint. Eerst wordt er een literatuurstudie uitgevoerd om te achterhalen wat de technische en EPB-vereisten zijn van dergelijk type toestel. Vervolgens wordt er een prototype gebouwd en aansluitend worden er metingen uitgevoerd. Aan de hand van de verkregen meetdata wordt er een model opgesteld waarmee de prestaties bepaald worden. Het ontwikkelde prototype heeft een passief warmteterugwinnings-rendement van 66% en de resultaten geven aan dat de warmtepomp een SPFmax van 4.8 en een SCOP van 4.8 realiseert. Dit levert een besparing op van 18% primaire energie tegenover een ventilatiesysteem type D met 80% warmteterugwinnings-rendement en gasverwarming. Dit zijn goede resultaten om het prototype verder te ontwikkelen en daarna te commercialiseren.
Notes: master in de industriële wetenschappen: energie-elektrotechniek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17468
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08266472013H55.pdf16.45 MBAdobe PDFView/Open
08266472013H55p.pdf7.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

30
checked on May 25, 2022

Download(s)

20
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.