Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17472
Title: Detaillering van seismisch resistente verbindingen tussen geprefabriceerde kolommen en balken
Authors: Driesen, Niels
Geeraerts, Simon
Advisors: DEGEE, Herve
VANLOMMEL, Dieter
FROYEN, Dieter
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Wanneer er grote gebouwen en constructies worden gebouwd wordt er meestal gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen wegens hun snelle plaatsing en daaruit volgend economisch karakter. Op vraag van de bouwheer kunnen deze constructies ontworpen worden om aardbevingsresistent te zijn. In het algemeen wordt er aanvaard dat men hiervoor, wanneer we kijken naar de kolom-balkverbindingen, zogenaamde natte knopen moeten voorzien die de nodige weerstandsmomenten creëren. Vanuit het aannemersbedrijf Kumpen N.V. kwam de vraag of het mogelijk is aardbevingsresistente constructies te dimensioneren aan de hand van droge kolom balk verbindingen die voldoen aan Eurocode 8. In deze thesis zal worden gekeken naar aanpassingen die kunnen gedaan worden om bestaande droge knopen te verbeteren betreffende aardbevingsbestendigheid. Verder zullen ook knopen aangehaald worden die speciaal ontworpen zijn om krachten ten gevolge van seismische activiteiten op te kunnen nemen. Aan de hand van rekenmodellen zullen krachten ten gevolge van aardbevingen worden berekend volgens Eurocode 8 zowel voor zwak (België) als zwaar (Italië) seismische gebieden. Er wordt vergeleken tussen frames met scharnierende verbindingen en inklemmende fundering en frames met momentvaste verbindingen en scharnierende fundering aansluiting. De bekomen krachten worden ter vergelijking ook met aangrijpende windlasten vergeleken. Tot slot zullen ook knoopwapeningen voor de Belgische scenario's worden berekend.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17472
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12355802013H61.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open
12355802013H61p.pdf494.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 17, 2022

Download(s)

14
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.