Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17482
Title: Optimalisatie van de optische en mechanische eigenschappen van de vloeilijn van variotherm gespuitgiete producten
Authors: Lijnen, Wim
Advisors: DE MUNCK, Maarten
APPERMONT, Raf
De KEYZER, J.
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef legt de focus op de optimalisatie van de optische en mechanische eigenschappen van de vloeilijn van variotherm gespuitgiete producten. Dit gebeurt in het kader van lopend onderzoek op Cel Kunststoffen en past binnen de onderzoeksfocus op innovatieve spuitgiettechnieken. Procesparameters dienen bepaald te worden om kwalitatieve producten met een hoogwaardig uiterlijk en sterke, onzichtbare vloeilijnen te spuitgieten. Er wordt getracht een vloeilijnsterkte te bekomen die minimaal 70% van de materiaalsterkte bedraagt. Er wordt een design of experiments uitgevoerd om de invloed van de sluitkracht, de matrijstemperatuur, de nadruk en de injectiesnelheid op de productkwaliteit te controleren. De gespuitgiete stalen worden getest op mechanische en visuele eigenschappen. De conclusie van het onderzoek is dat een geschikte sluitkracht de oppervlaktekwaliteit en de vloeilijnsterkte van het product verbetert door een betere ontluchting en bijgevolg lagere weerstand. De PC ABS blend is gevoelig voor zowel een hoge vloeiweerstand als injectiesnelheid omdat ontmenging of delaminatie kan optreden. De vloeilijn van PC stalen wordt sterker bij een toename van de injectiesnelheid. Om de vloeilijn onzichtbaar te maken en om een goede kopie van ieder oppervlak te bekomen moet de matrijs tot boven de glastransitietemperatuur van PC verhit worden. De nadruk moet minimaal 90% van de injectiedruk bedragen om krimp optimaal te compenseren.
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: elektromechanica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17482
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12353952013H53.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
12353952013H53p.pdf174.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.