Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17711
Title: Menselijke kracht in het recht : Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit
Authors: LANCKSWEERDT, Eric 
Issue Date: 2014
Publisher: Larcier
Abstract: In dit boek wordt stil gestaan bij de vraag hoe men, binnen een juridische context, de vermogens die mensen in zich hebben kan aanspreken en ontwikkelen. Daarbij gaat het om het vermogen tot redelijkheid, creativiteit, mededogen, empathie, wijsheid, altruïsme, samenwerking, dienstbaarheid, enz. Er wordt een diepgaande visie aangereikt op vernieuwingen in het rechtssysteem en de rechtspraktijk. Die visie is gebaseerd op een holistisch mens- en wereldbeeld. Anderzijds worden tal van praktische methoden en vaardigheden besproken om binnen de juridische wereld ontwikkelingsgericht te werk te gaan. De ontwikkelingsgerichte visie op recht en rechtspraktijk wordt verder geconcretiseerd op het domein van het strafrecht, het familierecht, het bestuursrecht, de juridische beroepsbeoefening en de rechtenopleiding.
Keywords: ontwikkelingsgericht recht; persoonlijke groei; samenwerking; creativiteit; vernieuwing in het recht; bemiddeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17711
ISBN: 978-2-8044-7024-1
Category: B1
Type: Book
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.