Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18176
Title: De recente financiële crisis en de dividendpolitiek van Belgische beursgenoteerde bedrijven
Authors: VANDEMAELE, Sigrid 
Kenis, Georges
Issue Date: 2014
Source: Accountancy & Bedrijfskunde, 34 (6), p. 2-11
Abstract: Deze paper bestudeert (de wijziging in) de dividendpolitiek van Belgische beursgenoteerde bedrijven tijdens de recente financiële crisis. De resultaten wijzen erop dat beursgenoteerde bedrijven minder afkerig staan ten opzichte van dividendverlagingen tijdens de crisis dan in de jaren voor de crisis. De externe aanbodschok op de kredietmarkt leidt ertoe dat beursgenoteerde bedrijven naar het middel van dividendverlaging grijpen teneinde te verhinderen dat (interne) middelen wegvloeien uit de onderneming. Toch geven de resultaten aan dat niet alle bedrijven (in dezelfde mate) een dividendverlaging als een mogelijk optie beschouwen tijdens de financiële crisis. De resultaten wijzen erop dat de kans op dividendverlaging tijdens de financiële crisis negatief gerelateerd is aan de mate waarin gestreefd wordt naar het voeren van een stabiele dividendpolitiek tijdens de pre-crisis periode.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/18176
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A&B- dividendpolitiek.pdf
  Restricted Access
489.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

38
checked on May 25, 2022

Download(s)

74
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.