Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2220
Title: Een polymeer gebaseerde immunosensor voor impedimetrische detectie van histamine
Authors: GRIETEN, Lars
Advisors: WAGNER, P.
BRUMMER, R.J.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Het prikkelbaar darm syndroom is een aandoening waarbij de normale spierwerking van de darm verstoord is. Deze verstoring brengt grote lasten met zich mee die het alledaagse leven zodanig beïnvloeden dat de levenskwaliteit van de patienten erop achteruit gaat. Ongeveer 20 % van de bevolking kampt met deze aandoening.Het onderzoek wordt gedreven uit de optiek van het patiëntenwelzijn alsook de economische implicaties van dit ziektebeeld. De pathogenese van deze aandoening is niet bekend maar er wordt gedacht dat de mestcel degranulatie, waarbij o.a. histamine en tryptase vrijgezet worden, een mogelijke mediator kan zijn voor deze aandoening. Huidige technieken laten niet toe om concentraties van deze stoffen ‘on the spot’ te meten. Daarom wordt in het kader van dit project getracht een snelle test te ontwikkelen die in vivo metingen toelaat zodat live de korte mestceldegranulatie gevolgd kan worden op het slijmvlies van de dunne darm. De biosensor die ontwikkeld wordt voor de detectie van histamine is een polymeer gebaseerde immunosensor die impedimetrisch uitgelezen wordt. De biologische herkenningslaag bestaat uit antilichamen tegen histamine die fysisch geadsorbeerd worden aan de transducerlaag, waarvoor in dit project een halfgeleidend polymeer MDMO-PPV gebruikt is. Met contacthoekmetingen is de verzadigingsconcentratie bepaald van deze oppervlakte-functionalisatie. Deze functionalisatie wordt bevestigd door verschillende karakterisatie technieken zoals Quartz Crystal Microbalance (QCM), en Atomic Force Microscopy (AFM). Door zijn laag moleculair gewicht (111 Da) is histamine moeilijk impedimetrisch te detecteren. In dit project worden interdigitale elektrodes (IDE) gebruikt die de gevoeligheid aanzienlijk verhogen. Hiermee veranderde het impedimetrische signaal 30% bij detectie van 120nmol/ml histamine. Daarnaast wordt ook een synthese getest van een competitor voor een competitie assay.
Notes: 2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/2220
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grieten.pdf8.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2022

Download(s)

2
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.