Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23952
Title: Faciliteitengemeenten in Vlaamse rand: geen fiscale randgevallen
Authors: KEUNEN, Stef 
WAUTERS, Kristof 
Issue Date: 2017
Source: De Juristenkrant, 2017(253), p. 4-4
Abstract: In mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof een Vlaams decreet vernietigd dat zeven sectorale subsidies integreerde in het gemeentefonds. Die vorm van onvoorwaardelijke basisfinanciering verruimde de vrijheid van lokale besturen, maar niet elke gemeente genoot die vrijheid. Voor de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand werd de oude regeling behouden. Die aparte behandeling vormt een onverantwoorde discriminatie, aldus het Grondwettelijk Hof.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23952
ISSN: 1374-3538
Category: M
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. KEUNEN en K. WAUTERS - Faciliteitengemeenten in Vlaamse rand geen fiscale randgevallen - De Juristenkrant 2017, nr. 352, 4.pdf
  Restricted Access
Published version250.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.