Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24521
Title: Vezelversterkt beton in schampwanden
Authors: Smets, Jelte
Van Berkel, Mathijs
Advisors: VANDOREN, Bram
DEGEE, Herve
SWENNEN, Ives
DRAGAN, Dan
SMET, Jeroen
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Het fabriceren van synthetische vezels voor het gebruik in betonnen elementen is een onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de groep Low & Bonar. Het gebruik van vezels in beton voor schampwanden voor voertuigen wordt onderzocht in deze scriptie. De voornaamste aspecten binnen dit toepassingsgebied zijn afspringen van betonstukken en opnemen van de energie bij een impact van een voertuig. Deze aspecten vormen de centrale probleemstelling. Door het maken van betonnen elementen met verschillende samenstellingen wordt een vergelijkende studie opgesteld. Voor het beproeven van de elementen wordt er gebruik gemaakt van een valgewicht dat van een welbepaalde hoogte wordt losgelaten. Door het beproeven en vergelijken van de karakteristieken van deze verschillende betonsamenstellingen worden de voordelen aangetoond. Dit onderzoek toont aan dat de toegepaste vezelverhoudingen in mindere mate bijdragen in het opnemen van impactenergieën. Wel kan besloten worden dat synthetische vezels de elementen, maar ook de oppervlakte ervan, duurzamer maken. Ook het afspringen van betonstukken van de schampwanden wordt bij het gebruik van vezelversterkt beton gereduceerd. Door deze positieve resultaten is er een stap gezet in de richting van een nieuw toepassingsgebied van vezelversterkt beton.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24521
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-2531-4a32-823a-646e3dc52184.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open
00000000-e6e5-4fd5-8a41-244e6d997c07.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

110
checked on May 21, 2022

Download(s)

108
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.