Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/568
Title: Identificatie en inschatting van de omvang van de groep patiënten met persisterend storend gedrag
Authors: BRUCKERS, Liesbeth 
MOLENBERGHS, Geert 
Poncelet, Jaak
Brouns, K.
Cuypers, W.
Slaets, Herman
Vanheyst, I.
Issue Date: 2001
Source: Acta Hospitalia, 41(3). p. 21-30
Abstract: Voor een aantal patiënten blijkt na een opname en behandeling in een acute psychiatrische afdeling dat hun storend gedrag therapieresistent is en niet blijvend kan gecorrigeerd worden. Hierdoor is samenleven met anderen, zowel binnen de eigen groep als binnen de maatschappij zeer moeilijk. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het aandeel van patiënten met persisterend storend gedrag in een aantal psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen in Limburg. Het onderscheid tussen PSG en niet-PSG patiënten werd gemaakt op basis van MPG-items. Via een exploratieve clusteranalyse werd tevens nagegaan of de groep van PSG-patiënten een homogene groep is of uit verschillende subgroepen is samengesteld
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/568
ISSN: 0044-6009
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.