Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8369
Title: Kosten-batenanalyse van pyrolyse van korteomloophout na fytoremediatie
Authors: KUPPENS, Tom 
THEWYS, Theo 
Issue Date: 2008
Publisher: Vrije Universiteit Amsterdam - Instituut Voor Milieuvraagstukken (IVM)
Source: Nieuwsbrief Milieu & Economie, 22(3). p. 16-18
Abstract: Fytoremediatie (bodemsanering met planten, bijvoorbeeld met korteomloophout) impliceert een aanzienlijk inkomensverlies voor landbouwers met gronden die matig vervuild zijn met zware metalen. Een kosten-batenanalyse onderzoekt in welke mate pyrolyse van korteomloophout dit verlies kan compenseren, rekening houdend met externe effecten.
Keywords: kosten-batenanalyse, pyrolyse, korteomloophout, fytoremediatie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8369
Link to publication: http://www.ivm.falw.vu.nl/images_upload/E3463124-97E4-3B71-75A771C1B1FFBD44.pdf
ISSN: 0920-6965
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NME2008-3[1] Pyrolyse korteomloophout.pdf251.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.