Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8821
Title: Sol-gelbereiding en karakterisering van de supergeleider YBa2Cu4O8 en invloed van substitutie van Y door Ca, Ba door Sr en Cu door Co of Ni
Authors: VAN BAEL, Marlies 
Advisors: VAN POUCKE, Lucien
Issue Date: 1999
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze thesis staan de synthese en de eigenschappen van de supergeleider YBa2Cll40s (Y-124) centraal. We beschrijven de bereiding van deze fase bij 1 atmosfeer via een chemische pre~ursorroute, met name de sol-gelroute. De geoptimaliseerde solgelbereiding wordt vervolgens aangewend om varianten van de Y-124-fase te bereiden waarin respectievelijk Y door Ca, Ba door Sr en Cu door Co of Ni gesubstitueerd worden. De invloed van deze substituties op de eigenschappen van de Y-124-fase wordt geevalueerd en vergeleken met in de literatuur beschreven resultaten. ...
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8821
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marlies Van Bael.pdf18.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 25, 2022

Download(s)

12
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.