Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8942
Title: Kwantificering van de accuratesse in evenwichtsberekeningen: Monte Carlo studie van de foutenpropagatie bij de potentiometrische bepaling van stabiliteitsconstanten
Authors: Guedens, Wanda 
Advisors: Van Poucke, Lucien
Issue Date: 1999
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het onderzoek waarover in dit werk gerapporteerd wordt, concentreert zich op het gebruik van numerieke methoden voor de studie van de foutenpropagatie in diverse toepassingen en in het bijzonder in evenwichtsberekeningen. In het eerste gedeelte van het proefschrift worden volumetrische, calorimetrische en kinetische data geanalyseerd, waarbij we aantonen hoe de techniek van linearisering toelaat om benaderende waarden te vinden voor de fout op relatief ingewikkelde functies f van onnauwkeurig gekende grootheden x1 , ... , x,, . In het tweede gedeelte worden geautomatiseerde potentiometrische experimenten gedetailleerd besproken. In het laatste deel maken we met behulp van de ontwikkelde MatLabâ„¢ programmatuur gebruik van een Monte Carlo techniek die ons in eerste instantie toelaat de effecten van experimentele perturbaties, al dan niet systematisch van aard, te kwantificeren.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8942
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wanda Guedens.pdf23.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.