Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13927
Title: Universal design voor de gebouwde omgeving
Authors: FROYEN, Hubert 
HERSSENS, Jasmien 
Issue Date: 2008
Publisher: Voetgangersbeweging vzw – Steunpunt Straten i.s.m. ReM!21 bvba
Source: Publieke ruimte 2008 : Praktijkboek en beurscatalogus Dag van de Openbare Ruimte (12-13 maart 2008, Mechelen), p. 48-49
Abstract: Niet alle tijdelijke of permanente fysieke en mentale beperkingen moeten als handicap beschouwd of ervaren worden. Handicapsituaties ontstaan wanneer de beperkte mens bijkomend geconfronteerd wordt met onvolkomenheden van gebruiksvoorwerpen, infrastructuren, fysieke en sociale omgevingen. Universal Design, of integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen, heeft als ultieme doelstelling de systematische eliminatie van handicapsituaties in mensgemaakte omgevingen. Universal Design is de nieuwe ontwerpbenadering die stap voor stap een academisch en professioneel antwoord biedt op de toenemende maatschappelijke vraag naar toegankelijke en bruikbare, aangename en weldoende mensgemaakte omgevingen, en dit doorheen alle fasen van de levenscyclus.
Keywords: toegankelijkheid; openbare ruimte; parken; groenbeheer; ruimtelijke ordening
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13927
Category: B3
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
publieke ruimte 2008.pdf9.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.