Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14513
Title: Praktisch onderzoek van alcohol
Authors: GUEDENS, Wanda 
REYNDERS, Monique 
Issue Date: 2012
Source: 18de Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen, Diepenbeek, Belgium, 17 November 2012
Abstract: Praktisch onderzoek van alcohol Prof. Dr. Wanda Guedens Mevr. Monique Reynders Doelgroep Leerlingen derde graad ASO/TSO met een component chemie in hun studierichting Werkvorm Zelf aan de slag met een practicum over bier Voorbereiding op het practicum Voor dit practicum hebben we gekozen om zelf gebrouwen bier te analyseren en te bottelen. Gisting is echter een natuurlijk proces is. Hier gaat de natuur haar eigen gang. Daarom is het nodig dat enkele weken op voorhand een gistingsbrouwsel klaar gemaakt wordt. Deze stap kan worden overgeslagen als men tijdens het practicum in de handel verkrijgbare bieren analyseert. Verschillende soorten bieren kunnen dan worden getest op samenstelling en met elkaar worden vergeleken. Het practicum ‘Praktisch onderzoek van alcohol’ Tijdens het practicum kunnen de deelnemers volgende tests uitvoeren op zelf gebrouwen bier:  bepaling van de zuurgraad van het bier  bepaling van het alcoholgehalte in bier (kwalitatief en kwantitatief)  bepaling van oxideerbare componenten in bier; Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand! Sommigen vergeten deze wijsheid nog al eens. Daarom sluiten we het practicum af met het maken van een blaaspijpje. Deze blaaspijpjes zijn gebaseerd op de eerste ademalcoholtests gebruikt in het verkeer. Slotbedenkingen Het hele proces vanaf een moutextract tot de analyse van het bier kan op school een project worden waarmee naast een aantal vakspecifieke en vakoverschrijdende eindtermen ook onderzoekscompetenties worden gerealiseerd.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14513
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.