Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16241
Title: Een rijsimulatorstudie over het langdurige effectvansnelheidsverlagende maatregelen
Authors: ARIEN, Caroline 
BRIJS, Kris 
CEULEMANS, Wesley 
VANROELEN, Giovanni 
JONGEN, Ellen 
DANIELS, Stijn 
BRIJS, Tom 
WETS, Geert 
Issue Date: 2013
Source: Proceedings van het Belgisch Wegencongres
Abstract: In deze rijsimulatorstudie wordt het effect van een herhaalde blootstelling aan twee snelheidsverlagende maatregelen onder-zocht: namelijk (1) een poortconstructie aan de overgang tussen buiten en binnen de bebouwde kom en (2) transversale rumble strip markeringen op de tangent voor een gevaarlijke bocht. Gedurende vijf opeenvolgende dagen namen zestien proefpersonen deel aan het onderzoek. De resultaten tonen aan dat beide maatregelen ook op langere termijn een snelheidsreductie generen en dus de verkeersveiligheid verbeteren. Desalniettemin zal de implementatie van de maatregelen afhangen van contextuele factoren, zoals het feit of de weg in hoofdzaak een verkeers- of verblijfsfunctie heeft.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16241
Link to publication: http://www.wegencongres.be/welkom-bwc.php
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ariƫn et al_Proceeding Belgisch Wegencongres.pdf581.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

42
checked on May 18, 2022

Download(s)

16
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.