Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24522
Title: Ontwerp en depositie van een gepixelde OLED op flexibele substraten aan de hand van ultrasoon spraycoaten.
Authors: Cramer, Jeroen
Advisors: DEFERME, Wim
DRIJKONINGEN, Jeroen
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: OLED's worden reeds succesvol geïmplementeerd in tv's en smartphones. Een volgende stap is het aanbrengen van deze organische lichtbronnen op textiel voor signalisatie- en reclamedoeleinden, maar dit gaat gepaard met enkele knelpunten. Ten eerste zijn de huidige productietechnieken te traag en te duur voor massaproductie. Daarnaast gaan de luchtdoorlaatbaarheid en flexibiliteit van het textiel verloren door een volledig dekkende OLED. Tot slot is het textiel niet bestand tegen de hoge procestemperaturen. In samenwerking met IMO-IMOMEC te Diepenbeek ontwerpt, realiseert en valideert deze masterproef een textielgeschikte OLED. De ontworpen OLED wordt volledig vervaardigd aan de hand van ultrasoon spraycoaten, waardoor massaproductie mogelijk is. Bijkomend bestaat de dunnelagenstructuur uit diverse polymeren, die slechts lage procestemperaturen vereisen. Bovendien blijven de luchtdoorlaatbaarheid en flexibiliteit van het textiel behouden door de OLED te pixelen. Tijdens de praktische realisatie van dit ontwerp worden de spraycoatparameters van de gatentransportlaag (GTL) uit PEDOT:PSS geoptimaliseerd. Het valideren geschiedt nadien aan de hand van profilometrie en lichtmicroscopie. De resultaten tonen een functionerende OLED met een gepixelde GTL, geproduceerd op basis van ultrasoon spraycoaten met een schaduwmasker. De pixels zonder schaduwmasker vertonen daarentegen een slecht vloeigedrag en laagmorfologie. Ten slotte kunnen pixels in combinatie met microlenzen tot een verhoogde lichtopbrengst van de OLED leiden.
Notes: master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24522
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-7f08-40ae-8caf-d44c7ab9c288.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open
00000000-401c-4568-a86e-9370d52a100c.pdf672.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

36
checked on May 24, 2022

Download(s)

30
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.