Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/4914
Title: De strategische waarde van filialen van multinationale ondernemingen: een netwerkperspectief op de op- en neergang van autoassemblagevestigingen
Authors: MATTHYSSENS, Paul 
Kamp, Bart
Issue Date: 2006
Source: M & O: tijdschrift voor management en organisatie, 60(2). p. 5-25
Abstract: Delokaliseringsbeslissingen van multinationals hebben een grote impact op de werkgelegenheid in de getroffen landen en regio's. Dit artikel tracht besluiten rond de sluiting c.q. afbouw van(buitenlandse) productievestigingen van multinationals te doorgronden. De auteurs stoelen hun verklarend model op een netwerkperspectief op multinationale ondernemingen dat rust op drie literatuurstromen: management van de multinationale onderneming, international business en theorie├źn over relaties in business-to-businessmarkten. Conceptuele inzichten die voortvloeien uit deze literatuurstromen, zijn losgelaten op twee Spaanse productievestigingen van wereldwijd opererende autoconcerns. Hieruit kon een verklarend model ontwikkeld worden, dat vervolgens illustratief wordt toegepast om voor drie Belgische productievestigingen van multinationale autoconcerns de levensvatbaarheid te voorspellen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/4914
ISSN: 0165-1722
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on Feb 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.