Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/7492
Title: Marketing communicatie in zakelijke markten
Authors: Logman, Marc
MATTHYSSENS, Paul 
van Raaij, W. Fred
Issue Date: 1999
Publisher: Kluwer
Abstract: Lange tijd heeft business-to-business marketing een weinig in het oog springende plaats ingenomen. De aandacht was grotendeels gericht op de consumentenmarketing. De laatste jaren evenwel hebben industriële ondernemingen hun marketingafdelingen slagvaardiger gemaakt en hun strategieën bijgesteld. Marketeers onderkennen steeds vaker het belang van een professionele business-to-business communicatie en begrijpen dat een concurrentievoordeel ondersteund moet worden met een intensieve communicatie. Literatuur over dit onderwerp is echter nog slechts schaars voorhanden. Dit boek wil deze leemte vullen. De doelstellingen van dit boek zijn: - Het aanreiken van een beslissingsschema voor managers die te maken hebben met business-to-business-communicatie - Het benadrukken van het unieke karakter van business-to-business-communicatie - Het geven van een contextuele, dynamische en geïntegreerde kijk op business-to-business-communicatie, die aansluit bij de marketingstrategie - Het aangeven van trends opdat de marketingmanager een toekomstvisie en een daarop afgestemde communicatiestrategie kan ontwikkelen. 'Marketingcommunicatie in zakelijke markten' is geschreven vanuit een praktijkoriëntatie, maar berust op een diepgaande, empirische en conceptuele onderbouwing. Het boek is rijkelijk voorzien van cases en praktijkillustraties.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/7492
ISBN: 90-267-3039-X
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.